Akustisk komfort

dBCONTROL är ett laminerat glas som ger bättre ljuddämpande egenskaper än vanligt laminerat glas på grund av en speciellt utvecklad akustisk plastfilm (PVB).
 
dBCONTROL är tillgänglig för alla typer av laminerat glas (vindrutor, sidorutor och bakrutor).

Att använda akustiska glasrutor är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att sänka bullernivån i kupén.   

Tack vare glasets förmåga att filtrera hög-och lågfrekventa ljud ger det biltillverkarna en möjlighet att kontrollera/ minska ljudnivån inne i bilen med upp till 10 decibel, förbättra den akustiska komforten och öka säkerheten för passagerarna.

Akustiska glasrutor kan anpassas till alla typer av fordon. Byte av en traditionell ruta mot en akustisk ruta garanterar bästa förhållandet mellan kvalitet och pris utan att öka vikten på fordonet.