Autover Sensor Instant Pad

För att ge större flexibilitet och effektivitet vid reparation av sensorer har vi infört Autover Sensor Instant Pad i vårt sortiment. Det är en förformad silikonkudde som är färdig att användas.

Autover Sensor Instant Pad är gjord av silikon, som originalet. Vi har silikonkuddar med olika form och storlek i vårt sortiment för att täcka en stor del av de olika sensorer som finns på marknaden.