Försäljningsvillkor

Returer
Saint-Gobain Autover Sverige AB tar emot returer kostnadsfritt inom 5 arbetsdagar, efter 6-20 arbetsdagar kommer Autover att ta ut 20% i returavgift. Alla returer som lämnas efter 20 arbetsdagar kommer ej att krediteras. Returer ska alltid åtföljas av kopia på Autovers ursprungliga följesedel alternativt ordernummer. Returnerat gods skall vara väl märkt och rengjort. Ej lagerförda specialbeställda artiklar tas ej i retur.

Reklamationer
Reklamationer skall göras inom 5 dagar. Reklamation skall åtföljas av leveransens ursprungliga följesedel alternativt följesedelsnummer.

Betalning
Betalningsvillkor är 30 dagar om inget annat anges. Räknas från fakturadatum. Vid sen betalning tillkommer dröjsmålsränta (för närvarande referensränta + 8%). När kravbrev utgår tillkommer en avgift på 60 kr.