Icecontrol

Is, dimma och imma på glas orsakar sämre sikt. Tack vare Icecontrol, Saint-Gobain Sekurits uppvärmningsbara glas, kan föraren enkelt få bort is och dimma.

Vindrutor med Icecontrol ger föraren förbättrad sikt och därmed säkrare körning under ogynnsamma väderförhållanden.

Uppvärmningsbart glas kan frosta av en vindruta på mindre än fem minuter vid -10°C.