Säkerhet

Laminering är en form av säkerhetsglas där två tunna glasrutor ligger på båda sidor av ett mellanskikt i plast (PVB). Vanligast är laminerat glas för vindrutor, även om man idag använder laminerat glas på fler och fler sidorutor. Fördelen med laminerat är att klaset inte går sönder i tusen bitar utan att det vid skada hålls samman med hjälp av plastfilmen.

Glaset hettas upp till hela 620 ° C, därefter formas det av gravitationen. För mer komplicerade former används pressböjning. De formade glasskivorna kyls därefter gradvis ner till rumstemperatur och därefter läggs lamineringen till. Plasten är vid denna produktionspunkt inte transparent. För att få glaset genomskinligt måste all luft dras ur glaslagren och detta sker genom vakuumpress följt av uppvärmning i en autoklav.

Olika typer av plastmellanskikt kan ge vindrutan olika egenskaper. Exempel:

- IR-reflekterande PVB
- Akustisk PVB
- PVB med uppvärmbara trådar
- PVB med inbyggd antenn

Tidigare placerades plasten mellan de två glasrutorna manuellt men det görs numera maskinellt. Nedan ser ni en bild där plastmellanskikten manuellt placeras mellan de två glasrutorna.