Tennafit

Snabbt ökande kommunikationsverktyg, såsom mobiltelefoner, TV och GPS, har resulterat i fler och fler antenner på moderna fordon. Tack vare sina icke-ledande egenskaper är glas ett utmärkt underlag att placera antenner på. Tennafit är en integrerad antenn som kan tillämpas på alla typer av glas.

Fördelarna med en integrerad antenn jämfört med en normal antenn är:

• Antennen är praktiskt taget osynlig
• Vindbrus och vibrationer elimineras
• Antennen utsätts inte längre av vandalism och brott
• Krav på hög mottagningskvalitet uppnås
• Fler frekvenser är tillåtna
• Låg störning tack vare mycket låg känslighet för radiostörningar och
   andra elektriska system